Så fungerar det

ACT®:s funktion är modern men bygger på en teknik som testats av naturen i miljontals år. Genom att dra maximal nytta av mikroorganismers och växters förmåga att ta hand om ämnen i vattnet ges en rad fördelar. Både för miljön och för dig som fastighetsägare.

Slamnedbrytare och naturlig avloppsrening

ProACT (slamnedbrytare), InterACT (kompakt våtmark) och ReACT (vid hög skyddsnivå)

ProACT – slamnedbrytning i stället för slamavskiljning

Som försteg till InterACT finns två olika lösningar att välja mellan. Antingen ansluter man en befintlig trekammarbrunn i gott skick, eller så väljer man vår ProACT där slammet bryts ner i stället för att avskiljas och därmed slipper regelbundna slamtömningar. ProACT fungerar så att avloppsvattnet först hamnar i en stor uppsamlingskammare varifrån det kontinuerligt pressas vidare till en andra kammare där en stor mängd mikroorganismer bryter ned slammet. När avloppsvattnet blivit tillräckligt flytande går det in i mittenröret och pumpas därifrån vidare till InterACT. Endast en enstaka tömning efter ca 10 år kan komma att behövas.

InterACT – bioreningsverkets hjärta

Huvudsteget innehåller en uppsättning naturliga vattenväxter och en stor mängd mikroorganismer. Växterna rotar sig i så kallade bioblock, sammansatta spiralrör med en mycket stor effektiv yta. Bioblocken och växternas rotsystem utgör exceptionellt mycket yta där mikroorganismerna trivs att växa på. Mikroorganismerna kommer naturligt med växternas rötter samt med avloppsvattnet och etablerar sig snabbt på bioblocken. Vattnet syresätts med en luftpump för att få en gynnsam miljö för mikroorganismerna och växterna att livnära sig på ämnena i avloppsvattnet.

ReACT – för dig med hög skyddsnivå

Vid hög skyddsnivå krävs det efter huvudsteget en ytterligare fosforreduktion. I ReACT leds vattnet genom en säck med ett kalkrikt material där fosfor fångas upp på ytan av granuler. Så småningom blir kalkmaterialet mättat och byts då ut. Restprodukten är attraktiv för lantbrukare som växtnäring att sprida på åkermark.

Robust teknik och biologiska processer

Eftersom ACT® drar nytta av naturens egna reningsprocesser är det lättskött. Själva systemet består endast av två rörliga delar: en vattenpump och en luftpump. En mikrodator säkerställer en optimal drift och svarar för en kontinuerlig övervakning av systemet.

Tack vare att bioreningsverket är baserat på biologiska processer kan inte bara en hög reningsnivå uppnås, det bidrar även till att anläggningen blir ovanligt robust. Det självgående systemet håller över tid för olika påfrestningar som till exempel temperaturskillnader och tillfälligt högre belastning.