Enskilt avlopp – Bioreningsverk

I alla tider har mikroorganismer och vattenväxter renat vatten eftersom de livnär sig på olika näringsämnen. I ACT®:s patenterade bioreningsverk för enskilt avlopp utnyttjas de processerna maximalt, detta gör tekniken lika välbeprövad som modern.

Enskilt avlopp – säkrat för framtida krav

ACT® bioreningsverk har en enastående förmåga att ta hand om de ämnen i enskilda avlopp som är skadliga för miljön.  Det renar till och med vattnet från vissa ämnen som det idag inte ställs reningskrav på, men som vi vet är skadliga för miljön. Det är rimligt att tro att man inom en snar framtid även kommer att ställa krav på rening av dessa ämnen, exempelvis läkemedelsrester. Ett test av Svenska Miljöinstitutet visar att läkemedelsrester renas bättre i ACT® bioreningsverk än i kommunala avloppsreningsverk. Att ACT® bioreningsverk är kretsloppsbaserat innebär att näringsämnen kan återföras direkt från enskilda avlopp till åkermark.

Enskilt avlopp bioreningsverk
Enskilt avlopp, naturlig rening med bioreningsverk

Enskilt avlopp för fritidshus och permanentboende

Allt från mindre fritidshus till stora anläggningar som hotell kan med fördel använda ACT® bioreningsverk, som enkelt kan byggas ut vid behov. ACT® bioreningsverk är lämpligt för både normal och hög skyddsnivå. Anlägger du ACT® bioreningsverk för normal skyddsnivå kan du med enkelhet uppgradera till hög skyddsnivå om detta skulle krävas i framtiden.

Enskilt avlopp som sköter sig självt

Eftersom ACT® bioreningsverk baseras på naturliga processer krävs minimalt med underhåll och ingen tillförsel av kemikalier. Det gör att du varje år kan räkna in besparingar på ditt enskilda avlopp i både timmar och kronor. Tack vare vår slamnedbrytare kan du även slippa regelbundna slamtömningar. Vår testanläggning i Alnarp har vi belastat med en mängd som motsvarar ett normalt hushålls avlopp i femton år utan att behöva utföra en enda slamtömning.
ACT® bioreningsverk hanterar ojämna tillflöden av avloppsvatten eftersom växterna och mikroorganismerna anpassar sig efter belastningen.

Tre skäl till att ACT® bioreningsverk är en hållbar investering för alla

✔ Du slipper ägna tid och energi åt kemikalietillförsel, underhåll och service.

✔ Tack vare dess låga driftskostnader och långa livslängd är ACT® bioreningsverk en långsiktigt ekonomisk lösning.

✔  ACT® renar även läkemedel, vilket är bra för miljön och gör det till en framtidssäker investering.

De vanligaste frågorna om bioreningsverket för enskilt avlopp hittar du här.

Så fungerar det

@2014 Lars Lindholm Photography AB