Alnarp Cleanwater på regeringskansliets Miljöteknikdag

Alnarp Cleanwater deltog vid Miljöteknikdagen i Regerings-kansliets regi tillsammans med bl a ett 20-tal andra kommersiella miljöteknikbolag. Handelsminister Ewa Björling inledde dagen med att tala om vikten av export av svensk miljöteknik. Summerat för dagen – “Sverige ska vara ett grönt föregångsland!” Läs mer på Regeringskansliets hemsida:  http://www.regeringen.se/sb/d/11869

Läs mer