Student

Vi försöker ständigt förbättra våra produkter och vi bedriver ständigt samarbeten med forskare och studenter som är intresserade av miljöfrågor, vattenfrågor och avloppsrening. Oavsett om du är en forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet eller en student från Lunds universitet eller något annat lärosäte får du gärna höra av dig till oss på telefonnummer 040-46 26 90.