Länkar

CINNS – Cleantech Inn Sweden
www.cinns.se

JTI – Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik
www.jti.se

SLU Alnarp
www.slu.se/

Malmö Cleantech City Center
www.malmocleantechcenter.se

Alnarp Rehab
http://www.slu.se/sv/fakulteter/ltj/institutioner-vid-ltj-fakulteten/institutionen-for-arbetsvetenskap-ekonomi-och-miljopsykologi-/alnarps-rehabiliteringstradgard/

Miljöportaler – exempel
www.klimatsmart.se
www.klimattips.com

Skattemyndigheten – ROT-avdrag
http://www.skatteverket.se/skatter/rotavdrag/

Växtzonskarta Sverige
http://www.tradgard.org/svensk_tradgard/zonkarta/zonkarta_stor.html

Framtidens tvättstuga från MKB med Alnarp Cleanwaters rening
Framtidens-tvättstuga-invigs-i-Malmö

Smarta, hållbara torkskåp i MKBs framtidens tvättstuga
www.knycer.se

MKB nämner ACT som partner
http://www.ekoistan.se/broschyrer-och-faktablad/

Södra Fjälla Naturhus skriver om ACT-Natural
http://www.sodrafjallanaturhus.se/konstruktion/kretsloppavlopp-2/

Rapporter

Länsstyrelserna: ”Tillsyn på minireningsverk…” Rapport 2009:07

Länsstyrelserna: ”Markbaserad rening” Rapport 2009:77

Svensk Vatten: ”Fosfor i Infiltrationsbäddar, Rapport 2009-07 (sammanfattning finns på sid 6)

Södertörns Tillsynskampanj på minireningsverk; 2011-10-06

Avfall Sveriges rapport om kommunernas hantering av fosforfällor; feb 2012-02-28

IVLs rapport kring reduktion av läkemedelsrester i enskilda avlopp


Pågående debatt:
Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson citeras i Miljöaktuellt
Läs artikeln här: Naturskyddsforeningen-rasar-mot-slamspridning

Miljöaktuellt om att Stockholms restslam deponeras i Bolidens gruvor
Läs artikeln här: Här är Bolidens-och-Stockholm-Vattens-smutsiga-slamaffarer 

Debatt: “Akut läge för Östersjön”, En debatt kring utsläpp av fosfor från enskilda avlopp
Läs Artikeln här: Akut läge för Östersjön

SDS uppmärksammar i en artikel nedan att kadmium-halterna successivt stiger, främst pga slamspridning av förorenat slam. Enl vår uppfattning är detta ytterligare ett skäl till varför man måste minska slamhantering och hellre satsa på ett effektivt kretslopp där slammet bryts ned så nära källan som möjligt samtidigt som den livsviktiga fosforn effektivt tas tillvara –  precis som i ACT Natural.
Läs artikeln här: Kadmium-dyrt-for-samhallet-/