Fosforåtervinning i fokus hos Regeringen

Oerhört glädjande att Svenska Regeringen nu tar tag i fosforåtervinningsfrågan. I ett uppdrag från Miljödepartementet ska Naturvårdsverkets förslag till ny slamförordning ses över och kompletteras med nya möjligheter till kretsloppsfokus och framförallt då fosforåtervinning.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/185688

Posted in Aktuellt and tagged .