Minireningsverk eller bioreningsverk? – hög skyddsnivå

Vilka lagar och regler gäller för ditt enskilda avlopp? I vissa kommuner finns områden med “hög skyddsnivå”. En del väljer minireningsverk med kemfällning för att nå dessa krav, men man kan slippa kemikalier och serviceavtal om man väljer bioreningsverk istället. Vid hög skyddsnivå finns det särskilda krav på att ta hand om merparten av det fosfor och det kväve som finns i avloppsvattnet.  Exempel på kommuner där det är vanligt med hög skyddsnivå är Trelleborg, Värmdö, Höganäs, Gotland och Skurup.

Bioreningsverk istället för minireningsverk

Vårt bioreningsverk utnyttjar naturliga reningsprocesser för att nå kraven vid hög skyddsnivå. Detta gör att anläggningen blir lättskött och självgående. Efter att slammet brutits ned (se närmre beskrivning i stycket nedan) och vattnet renats med hjälp av växter och mikroorganismer leds vattnet in i ReACT® där en hög fosforreduktion uppnås, vilket krävs vid hög skyddsnivå. I ReACT® leds vattnet genom ett kalkrikt material där fosfor fångas upp på ytan av dessa granuler. Efter två till fem år är materialet förbrukat och utgör då en mycket attraktiv produkt för lantbrukare att sprida på åkermark som gödning, då man tillför både kalk och fosfor till marken. För att säkerställa att säcken inte är förbrukad gör man en enkel pH-mätning i ytan på säcken med lackmuspapper. Man kan även skicka in gratis vattenprover till oss för att få veta vilken fosforhalt utloppsvattnet har. Till skillnad från minireningsverk behövs inget serviceavtal för bioreningsverk, detta tack vare stabila, naturliga reningsprocesser.

Bioreningsverk (istället för minireningsverk) – ProACT och InterACT.

Minireningsverk – vad är det?

Minireningsverk använder sig av kemikalier för att rena fosfor, precis som i kommunala avloppsreningsverk. Skillnaden är att man vid ett minireningsverk inte har personal som ständigt övervakar driften. Det skulle innebära mycket höga driftskostnader att ständigt kontrollera fosforhalten i vattnet och anpassa mängden kemikalier som ska tillsättas därefter (vilket man gör vid kommunala avloppsreningsverk). Istället har man serviceavtal för att fosforreningen i minireningsverket ska ha en chans att fungera.

Minireningsverk utan slamtömning?

Det första reningssteget i ACT bioreningsverk är slamnedbrytaren ProACT. Där har vi skapat en mycket gynnsam miljö för mikroorganismer som bryter ner slammet. Först efter ca 10 år blir det aktuellt med en enstaka slamtömning. Detta är bra för miljön samtidigt som det minskar kostnaden för driften.

Minireningsverk, å andra sidan, fungerar (som vi nämnt ovan) på liknande sätt som kommunala reningsverk genom att kemikalier kontinuerligt tillsätts för att ta hand om fosforn. När man kemfäller fosfor skapas fasta partiklar som hamnar i slammet. Därför blir kostnaden för drift av minireningsverk höga eftersom mängden slam som ska tömmas ökar.
Vi har istället avloppsrening utan kemikalier, det är tryggare att ha en rening som baseras på naturliga processer. Därför väljer vi att kalla produkten för bioreningsverk istället för minireningsverk.

Minireningsverk utan kemikalier och serviceavtal = bioreningsverk

Ett hållbart val för dig och miljön

Med vårt bioreningsverk renas vattnet inte bara från de ämnen som lagen idag kräver utan även från flera andra ämnen som anses vara skadliga, bl a läkemedelsrester. Genom att det drivs av mikroorganismer och växter är vårt bioreningsverk även självreglerande och drivs utan kemikalier. Då vår slamnedbrytare bryter ner slammet minimeras antal transporter med slamtömningsbilar. Dessa egenskaper gör att du kan förvänta dig en hög rening i decennier med minimalt underhåll.

Läs mer om hur vårt bioreningsverk fungerar och om dess fördelar gentemot minireningsverk  här eller kontakta oss på telefonnummer 040-46 26 90. Du kan även skicka oss en intresseanmälan så hör vi av oss till dig med relevant information.