Hög skyddsnivå

Allt fler kommuner har på senare år ökat reningskraven på enskilda avlopp. Vid hög skyddsnivå finns det förutom alla andra miljökrav särskilda krav på att ta hand om merparten av det fosfor och det kväve som finns i avloppsvattnet. Anledningen till att detta anses vara så viktigt är för att utsläpp av fosfor och kväve leder till övergödning. Exempel på kommuner där det är vanligt med hög skyddsnivå är Trelleborg, Värmdö, Höganäs, Gotland och Skurup.

 

Bioreningsverk vid hög skyddsnivå

Vårt bioreningsverk för hög skyddsnivå består av tre delar. Efter att slammet brutits ned och vattnet renats med hjälp av växter och mikroorganismer leds vattnet in i ReACT där en hög fosforreduktion uppnås, vilket krävs vid hög skyddsnivå. I ReACT leds vattnet genom ett kalkrikt material och fosfor fångas upp på ytan av granuler. Efter två till fem år har materialet mättats på fosfor och utgör då en mycket positiv produkt för lantbrukare att sprida på åkermark som gödning.

Istället för minireningsverk

Minireningsverk fungerar på samma sätt som kommunala reningsverk genom att särskilda kemikalier kontinuerligt tillsätts för att ta hand om fosfor. En avgörande skillnad är dock att de kommunala reningsverken alltid har personal på plats som kan justera kemikalienivåerna efter avloppsvattnets kvalitet. Att se efter ett minireningsverk med samma noggrannhet är tidsödande och svårt. Därför visar upprepade studier att minireningsverk i praktiken sällan uppnår dagens miljökrav. Minireningsverk kräver även slamtömning av hundratals liter slam varje år. Med tanke på all service och allt underhåll som krävs är driften av ett fungerande minireningsverk relativt kostsam och tidskrävande.

Ett hållbart val för dig och miljön

Med vårt bioreningsverk renas vattnet inte bara från de ämnen som lagen idag kräver utan även från flera andra ämnen som anses vara skadliga. Genom att det drivs av mikroorganismer och växter är vårt bioreningsverk även självreglerande och drivs naturligtvis helt utan kemikalier. Då vår slamnedbrytare bryter ner slammet minimeras antal transporter med slamtömningsbilar. Dessa egenskaper gör att du kan förvänta dig en hög rening i decennier med minimalt underhåll.

 

Läs mer om hur vårt bioreningsverk fungerar och om dess fördelar gentemot minireningsverk här eller kontakta oss på telefonnummer 040-46 26 90. Du kan även skicka oss en intresseanmälan så hör vi av oss till dig med relevant information.