Dialogmöte om Miljöteknik på Rosenbad

Alnarp Cleanwater deltog i ett dialogmöte på Rosenbad med syftet att förbättra möjligheterna att nå ut med miljö-teknik till tillväxtländer. Tillsammans med statssekreterare från UD, Miljödepartementet, Näringsdepartementet samt SIDA, Vinnova och ett antal privata och offentliga aktörer diskuterades konkreta åtgärdsförslag.

Posted in Aktuellt and tagged .