Solel och bioreningsverk i Romelanda

På Dyröds gård är det ekologiskt jordbruk som gäller. Som en del i miljöinriktningen finns även både bioreningsverk och solel installerat på gården. Idag skriver Kungälvsposten om Calle och Tarja och deras gård som genomsyras av ett långsiktigt hållbart tänk. De har 20 nötdjur för produktion av ekologiskt kött och är i och med installationen av solel […]

Läs mer

Hus utan sladd – med bioreningsverk

På området kring Wenngarns slott i Sigtuna, som för inte så längesen var en plats i förfall, har en miljövänlig, idyllisk by nu vuxit fram. Här finns hotell, serviceinrättningar och här produceras mat och dryck lokalt. I byn finns också en alldeles ny villa som byggts med ambitionen att vara helt självförsörjande – hus utan […]

Läs mer

Världsvattendagen 2017 – Avloppsvatten som resurs

Idag är det världsvattendagen. Temat som FN satt för årets världsvattendag är “Avloppsvatten – en resurs”. Avloppsvatten är inte ett problem som ska lösas utan en resurs som ska tas om hand. I avlopp finns näring som gör stor nytta på åkermark, men som orsakar stor skada om den hamnar i våra sjöar och vattendrag. […]

Läs mer

Biomimetik -trafikplanering, byggmaterial, immunförsvar och avloppsrening!

Vi har tidigare skrivit här i bloggen om det smarta i att härma naturen för att utveckla ny teknologi. Igår handlade Vetenskapens värld om just detta med biomimetik. Dagens främsta forskare och produktutvecklare studerar naturens egna fantastiska system och processer för att komma med nya idéer och tänka utanför boxen. Programmet handlade om vitt skilda saker […]

Läs mer

“Om alla gör något som är lite bättre för miljön så kommer det bli stor skillnad för världen totalt sett”

  På vårt kontor är de flesta möbler inhandlade Second Hand, allt för att minska våran miljöpåverkan. Om detta skriver Erikshjälpen om i sitt magasin Second Hand.   Erikshjälpen finns på många håll i Sverige och tar emot möbler, kläder och annat som folk vill bli av med och säljer sedan dessa vidare. Pengarna som […]

Läs mer