Enskilt avlopp

Hus utan sladd

Ett hus utan sladd var tanken med ett bygge vid Wenngarns slott, nära Arlanda. Sladden har inte klippts av helt, men de är en bra bit på väg! Vi har tidigare skrivit om detta projekt. Målet var att vara så självförsörjande som möjligt, så de har egen el-produktion i form av solceller och vårt bioreningsverk för […]

Läs mer

Orenat avlopp rinner in i trädgård

“Här brukar vara allt möjligt; toalettpapper, bindor och tamponger och allt skit, och helt gråsvart vatten ibland”. Så beskriver Mattias Johansson från Simrishamn hur det kan se ut i trädgården hos honom. Vi har tidigare skrivit om bräddning (ett fint ord som betyder att avloppsvatten släpps ut helt orenat i vattendrag) vilket är ett stort problem i så […]

Läs mer

Helt slut på vatten i Kapstaden redan i april

Just nu är det en mycket svår vattenbrist i Kapstaden, Sydafrika. Detta på grund av två års torka med bara en tredjedel av den normala regnmängden. Ransoneringar har införts och turister uppmanas att duscha i max två minuter. Trots åtgärder kan vattnet vara helt slut redan i april! Inom kort kommer vatten att vara hårdvaluta […]

Läs mer
Vattenrening

Östersjön – en valfråga?

På Expressen har journalisterna Federico Moreno och Åsa Sjöström i en serie reportage uppmärksammat den alarmerande situationen i Östersjön. Serien har väckt mycket känslor och engagemang hos läsarna. 30% av Östersjön består av döda bottnar, alltså bottnar med så låg syrehalt att det är svårt för organismer att leva där. Bottendöden beror på övergödning från […]

Läs mer

Rädda fiskarna – skaffa nytt avlopp!

Att rena sitt enskilda avlopp spelar roll för fiskarna. Sedan en tid vet vi att fiskar blir påverkade av ökade östrogenhalter, de kan bland annat bli tvekönade. Källan till ökade östrogenhalter är bl.a. användning av p-piller som  når vattnet via avloppen. Fokus har varit att minska utsläppen från kommunala avloppsreningsverk, men nu har det visat […]

Läs mer