avlopp läkemedelsrening

Naturlig läkemedelsrening – ett billigare alternativ

Vikten av att rena läkemedelsrester från avloppsvatten har länge varit känd. Flera olika metoder för att rena läkemedelsrester i kommunala avloppsreningsverk har tagits fram. Det har handlat om ozonering, kolfilter och andra ganska dyra metoder. Forskare uppmärksammar nu att naturliga och mindre kostsamma metoder finns tillgängliga.   På högskolan i Halmstad pågår sedan en tid […]

Läs mer

För mycket, för lite eller för smutsigt

  Man brukar förenklat säga att det finns tre problem med vatten – för mycket, för lite och för smutsigt. I Sverige har vi vant oss vid ständig tillgång på rent vatten och tagit detta för givet, men sedan några år tillbaka har vi fått flera anledningar att ompröva den tanken.   I  P1-programmet Kaliber […]

Läs mer

Kan man installera avlopp på vintern?

Nu börjar det likna riktig vinter i hela Sverige (även här på våra sydligaste breddgrader), snön ligger vit och lyser upp i mörkret. Oftast väntar man med utomhusprojekt tills snön har smält och värmen börjat komma, men enskilt avlopp kan man faktiskt installera redan nu!  Det har sina fördelar att gräva avlopp på vintern. På våren […]

Läs mer
Enskilt avlopp på vintern

Enskilt avlopp i vinterskrud

Nu börjar vintern närma sig, åtminstone i de nordligare delarna av landet. Man kan då börja undra hur de enskilda avloppen klarar sig på vintern? Vi får ibland frågan om hur Alnarp Bioreningsverk klarar sig på vintern. Tänkte passa på att förklara hur det fungerar nu när vintern står för dörren! Längst upp i tanken […]

Läs mer
Enskilt avlopp, bioreningsverk

Enskilt avlopp och klimatanpassning

I takt med klimatförändringarna kommer det att bli allt vanligare med extremväder, dessa kommer dessutom att vara kraftigare än normalt. Samhällskostnaderna för de skador som extremvädret kommer att leda till är mycket stora.   Vad kan vi då göra för att skydda oss och minska kostnaderna för dessa förändringar? En god idé är att försöka […]

Läs mer