Alnarp Cleanwater ny medlem i Cleantech Inn

Från CINNS hemsida www.cinns.se : ”Cleantech Inn Swedens uppdrag är att accelerera hållbar tillväxt. Med våra metoder och arbetssätt påskyndar vi utvecklingen av cleantech-innovationer i nya och etablerade företag. Våra medlemsföretag utvecklar lösningar som motsvarar såväl marknadens krav som de möjligheter som omställningen till ett hållbart samhälle innebär.” ACT genomgick i början av 2010 en screening-process med […]

Läs mer