Alnarp Cleanwater tar in nytt kapital för fortsatt expansion

Alnarp Cleanwater Technology AB har genomfört en nyemission där  kapitalförvaltningsbolaget Altocumulus som ingår i Axel Johnson Gruppen  förvärvat 20% av Alnarp Cleanwater. De medel som tillförs ska användas för att accelerera bolagets tillväxt på den expanderande marknaden för enskilda avlopp. Siktet är inställt på att bli en ledande aktör på denna marknad för att därmed […]

Läs mer

Kretslopp lika viktigt som rening

Biologisk rening ger förutsättningar till både rening & kretslopp Att klara reningskraven är viktigt, men att också klara kraven på kretslopp – är nästan ännu viktigare. De lösningar som vi väljer för framtiden måste verkligen vara både hållbara och miljövänliga. Vi på Alnarp Cleanwater Technology (ACT) är stolta över vårt biologiska system för rening av […]

Läs mer

Alnarp Cleanwater at The Government OfficesAlnarp Cleanwater på regeringskansliets Miljöteknikdag

Alnarp Cleanwater and some 20 other commercial companies participated at the Cleantechday-event hosted by The Government Office.  The Minister of Trade, Ewa Björling opened the event by stressing the importance of the export of swedish cleantech. To keep it brief – “Sweden should be a cleantech pioneer!” Read more about the event at the Government’s own homepage :  http://www.regeringen.se/sb/d/11869Alnarp Cleanwater deltog vid Miljöteknikdagen i Regerings-kansliets regi tillsammans med […]

Läs mer
Framtidens tvättstuga hos MKB

ACT Natural installed at environment-friendly laundry facilityACT Natural står för reningen i MKB’s nya ekologiska tvättstuga

Åse Dannestam at MKB (Malmoe Municipal Housing Company) proudly presents their new, enviroment-friendly laundry facility. “This laundry facility is flexible, improves social possibilities and is foremost based on ecological principles.” The wastewater is treated biologically in an ACT Natural system delivered by Alnarp Cleanwater. View enclosed article from “Vårt Malmö” page 18 Åse Dannestam inviger […]

Läs mer