Alnarp Cleanwater tar in nytt kapital för fortsatt expansion

Alnarp Cleanwater Technology AB har genomfört en nyemission där  kapitalförvaltningsbolaget Altocumulus som ingår i Axel Johnson Gruppen  förvärvat 20% av Alnarp Cleanwater. De medel som tillförs ska användas för att accelerera bolagets tillväxt på den expanderande marknaden för enskilda avlopp. Siktet är inställt på att bli en ledande aktör på denna marknad för att därmed […]

Läs mer

Kretslopp lika viktigt som rening

Biologisk rening ger förutsättningar till både rening & kretslopp Att klara reningskraven är viktigt, men att också klara kraven på kretslopp – är nästan ännu viktigare. De lösningar som vi väljer för framtiden måste verkligen vara både hållbara och miljövänliga. Vi på Alnarp Cleanwater Technology (ACT) är stolta över vårt biologiska system för rening av […]

Läs mer

Alnarp Cleanwater på regeringskansliets Miljöteknikdag

Alnarp Cleanwater deltog vid Miljöteknikdagen i Regerings-kansliets regi tillsammans med bl a ett 20-tal andra kommersiella miljöteknikbolag. Handelsminister Ewa Björling inledde dagen med att tala om vikten av export av svensk miljöteknik. Summerat för dagen – “Sverige ska vara ett grönt föregångsland!” Läs mer på Regeringskansliets hemsida:  http://www.regeringen.se/sb/d/11869

Läs mer