Näringsliv: “Unik innovation för framtiden”

För en bättre och kretsloppsbaserad framtid Fastighetsägare och boende som av olika anledningar inte kan ansluta sin fastighet till det kommunala VA-nätet har tidigare haft begränsade möjligheter. Ofta har man fått välja mellan ett underhållskrävande minireningsverk eller en markinfiltration med tveksam rening. Det har kunskapsföretaget Alnarp Cleanwater Technology (ACT) ändrat på med en nylanserad innovation. […]

Läs mer

Cooperation with the International Institute for Industrial Environmental Economics in LundStudentsamarbete med Internationella Miljöinstitutet i Lund

A group of students from the International Institute for Industrial Environmental Economics in Lund have the task to study the enviromental benefits of the ACT Natural system. On the picture from the left: Mia Pantzar (Sweden), Konstantina Ouzounoglou (Greece) och Aline Maigret (Belgium) Link to IIIEEAlnarp Cleanwater är referensföretag för en grupp studenter från Internationella […]

Läs mer