Anlägga enskilt avlopp

ACT® bioreningsverk är ett bra val både om du redan har ett enskilt avlopp som du vill uppgradera eller om du är ute efter ett helt nytt reningsverk. Oavsett om du har normal eller hög skyddsnivå har du som fastighetsägare alltid några steg som du behöver gå igenom. Hör gärna av dig på   040-46 26 90 så hjälper vi dig genom hela processen. Vi kommer även gärna ut på plats och hjälper dig med miljötillståndet kostnadsfritt.

enskilt avlopp anlägga

Är det normal eller hög skyddsnivå?

1. Gäller normal eller hög skyddsnivå?

Kommunerna ställer olika krav på avloppsreningen beroende på hur miljön ser ut runt fastigheten. Om du inte redan vet om du har normal eller hög skyddsnivå behöver du ta reda på det. Vi har kunder i över 130 kommuner och har god kännedom om förutsättningarna vid olika förhållanden. Du kan alltid höra av dig till oss så tar vi reda på vilken skyddsnivå som gäller för just dig.

2. Dags att söka miljötillstånd

När du vet vilken skyddsnivå som finns på ditt enskilda avlopp är det dags att skicka in en miljötillståndsansökan till ditt miljökontor för att få tillstånd att installera ditt nya system. Tänk på att skicka in ansökan i god tid före den planerade installationen. Vi hjälper dig med att fylla i miljötillståndsansökan (och anpassar den efter vilken skyddsnivå som gäller) och med att göra en situationsplan för placering av ditt bioreningsverk.

3. Installera ditt nya enskilda avlopp

När du har fått miljötillstånd för den nya enskilda avlopp är det dags för själva installationen. Vårt bioreningsverk är enkelt att installera och vi hjälper dig gärna med att hitta en entreprenör i ditt område som kan utföra arbetet. Normalt sett utför man inte installationen själv och du behöver då inte själv sätta dig in i alla moment. Är du ändå nyfiken och vill gräva ner ditt avlopp på egen hand kan du läsa mer om installationen här eller höra av dig till oss för mer information om hur det går till.

Enkelt från början till slut

Oavsett om du har ett fritidshus eller behöver en stor anläggning så är ACT® en enkel och framtidssäker investering. Bioreningsverket är robust och till stor del självgående eftersom de naturliga processerna anpassar sig efter de förhållanden som råder. Om reningskraven i framtiden skulle ändras från normal till hög skyddsnivå eller om du senare skulle vilja ersätta din trekammarbrunn med vår slamnedbrytare, kan du vid ett senare tillfälle uppgradera ditt bioreningsverk.

Enskilt avlopp, normal och hög skyddsnivå

Enskilt avlopp i drift, Bohuslän.