Från CINNS hemsida www.cinns.se :
Cleantech Inn Swedens uppdrag är att accelerera hållbar tillväxt. Med våra metoder och arbetssätt påskyndar vi utvecklingen av cleantech-innovationer i nya och etablerade företag. Våra medlemsföretag utvecklar lösningar som motsvarar såväl marknadens krav som de möjligheter som omställningen till ett hållbart samhälle innebär.”

ACT genomgick i början av 2010 en screening-process med positivt resultat. Chefen för CINNS, Helena Tillborg, meddelar på CINNS hemsida:

Ny medlem: Alnarp Cleanwater Technology AB, de har en lösning för kretsloppsanpassad vattenrening som gynnar biologisk mångfald. We like!”

Postad den mar 5, 2010
Alla nyheter