I alla tider har mikroorganismer och vattenväxter renat vatten genom att de livnär sig på olika ämnen och i vårt bioreningsverk ACT® utnyttjas de processerna maximalt. Detta gör tekniken lika välbeprövad som modern.

 

Ett framtidssäkert avlopp

ACT® har en enastående förmåga att ta hand om oönskade ämnen i enskilt avlopp.  Det renar till och med vattnet från vissa ämnen som det idag talas om men som det ännu inte ställs reningskrav på. Ett test av Svenska Miljöinstitutet visar att läkemedelsrester renas bättre än i kommunala avloppsreningsverk. Att ACT® är kretsloppsbaserat innebär att näringsämnen kan återföras direkt från enskilt avlopp till åkermark.

Allt från mindre fritidshus till stora anläggningar som hotell kan med fördel använda ACT®, som enkelt kan byggas till senare för att klara av en högre kapacitet. ACT® är lämpligt både för normal och för hög skyddsnivå och kan även anpassas senare vid förändrade förutsättningar eller regler.

Ett enskilt avlopp att vara stolt över.

Ett enskilt avlopp att vara stolt över.

 

Sköter sig självt

Eftersom ACT® baseras på naturliga processer krävs minimalt med underhåll och ingen tillförsel av kemikalier. Det gör att du varje år kan räkna in besparingar i både timmar och kronor. Tack vare vår slamnedbrytare kan du även slippa regelbundna slamtömningar. Vår testanläggning i Alnarp har vi belastat med en mängd som motsvarar ett normalt hushålls avlopp i femton år utan att behöva utföra en enda slamtömning.

ACT® hanterar ojämna tillflöden av avloppsvatten eftersom växternas frodighet och mikroorganismernas aktivitet anpassar sig till det inkommande avloppsvattnet. Man riktigt ser på grönskan hur väl bioreningsverket renar avloppsvattnet.

 

Tre skäl till att ACT® är en hållbar investering för alla

✔ Du slipper ägna tid och energi åt kemikalietillförsel, underhåll och service.

✔ Tack vare dess låga driftskostnader och långa livslängd är ACT® en långsiktigt ekonomisk lösning.

✔  ACT® renar även läkemedel, vilket är bra för miljön och gör det till en framtidssäker investering.

 

Så fungerar det