Enskilda avlopp som kretslopp på agendan

Postad den maj 13, 2015
Enskilda avlopp som kretslopp på agendan

Fler och fler börjar uppmärksamma vikten av kretslopp – inte bara när det gäller avfall utan nu även enskilda avlopp! I dagens SvD föreslår Lars Hylander doktor, agronom och lantmästare på SLU och Uppsala universitet, att en skatt ska införas på enskilda avlopp utifrån kretslopp! Om detta är praktiskt genomförbart kan vi inte svara på, men tycker att

Är framtidens avlopp källsorterande?

Postad den maj 8, 2015

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet skriver Christer Haagman, miljöskyddsinspektör i Skaraborg, om fördelarna med källsorterande avloppssystem. Han  menar att vi på samma sätt som vi sorterar avfall i glas, metall, plast, papper o s v också borde sortera avloppsvatten i olika fraktioner för att bättre kunna ta vara på näringen. Det är absolut så att

Konsten att omvandla miljöproblem till smarta lösningar

Postad den apr 22, 2015
Konsten att omvandla miljöproblem till smarta lösningar

Igår var vi på plats på konferensen “Biogas and blue growth innovation in Skåne” i Malmö. Det hoppfulla temat för dagen var “How we can turn problems into solutions!” Bland annat presenterades projektet Bucefalos som är ett samarbete mellan Malmö, Trelleborg, Region Skåne och EU Life. På många håll längs Skånes kust har man problem

Peak fosfor runt knuten

Postad den feb 17, 2015
Peak fosfor runt knuten

Hur avloppsrening kan kopplas till livsmedelsproduktion och säkerhetspolitik All växtlighet behöver näringsämnet fosfor för att växa. På åkermark gör fosfor stor nytta som gödning för grödorna, men när fosfor hamnar i sötvatten och i Östersjön orsakar det stora problem med övergödning och algblomning. Alger fungerar precis som växter, de lever på näring, solljus och koldioxid. När det

Vatten, kretslopp och annat viktigt

Postad den feb 16, 2015
Vatten, kretslopp och annat viktigt

Hej! Detta är en blogg av oss på Alnarp Cleanwater. Vi jobbar dagligen med att leverera naturlig, robust, enkel och inte minst snygg rening för enskilda avlopp! Samtidigt hjälper vi till att förbättra vattenkvaliteten i de svenska sjöarna och haven. De frågor som kommer att diskuteras här är bl.a. övergödningsproblematiken, vikten av ett hållbart kretslopp av