Alnarp Cleanwater tar in nytt kapital för fortsatt expansion

Postad den jan 28, 2014
Alnarp Cleanwater tar in nytt kapital för fortsatt expansion

Alnarp Cleanwater Technology AB har genomfört en nyemission där  kapitalförvaltningsbolaget Altocumulus som ingår i Axel Johnson Gruppen  förvärvat 20% av Alnarp Cleanwater. De medel som tillförs ska användas för att accelerera bolagets tillväxt på den expanderande marknaden för enskilda avlopp. Siktet är inställt på att bli en ledande aktör på denna marknad för att därmed

Miljönytta: “Naturligt kretslopp renar avloppsvatten”

Postad den jan 10, 2014
Miljönytta: “Naturligt kretslopp renar avloppsvatten”

Alnarp Cleanwater presenteras i Svenskt Näringslivs tidskrift Miljönytta. Läs Torbjörns Brorsons reportage här: http://miljonytta.se/byggnader/naturligt-kretslopp-renar-avloppsvatten/   

Kretslopp lika viktigt som rening

Postad den sep 30, 2013
Kretslopp lika viktigt som rening

Biologisk rening ger förutsättningar till både rening & kretslopp Att klara reningskraven är viktigt, men att också klara kraven på kretslopp – är nästan ännu viktigare. De lösningar som vi väljer för framtiden måste verkligen vara både hållbara och miljövänliga. Vi på Alnarp Cleanwater Technology (ACT) är stolta över vårt biologiska system för rening av

Alnarp Cleanwater på regeringskansliets Miljöteknikdag

Postad den feb 8, 2013
Alnarp Cleanwater på regeringskansliets Miljöteknikdag

Alnarp Cleanwater deltog vid Miljöteknikdagen i Regerings-kansliets regi tillsammans med bl a ett 20-tal andra kommersiella miljöteknikbolag. Handelsminister Ewa Björling inledde dagen med att tala om vikten av export av svensk miljöteknik. Summerat för dagen – “Sverige ska vara ett grönt föregångsland!” Läs mer på Regeringskansliets hemsida:  http://www.regeringen.se/sb/d/11869

ACT Natural står för reningen i MKB’s nya ekologiska tvättstuga

Postad den dec 3, 2012
ACT Natural står för reningen i MKB’s nya ekologiska tvättstuga

Åse Dannestam inviger MKBs ekologiska tvättstuga. “Framtidens tvättstuga är flexibel, social och framförallt ekologisk”. Alnarp Cleanwater står för den biologiska reningen i form av ACT Natural. Läs mer i Vårt Malmö sid 18