På Landet: “Här slipper man slamtömning”

Postad den dec 5, 2014
På Landet: “Här slipper man slamtömning”

Senaste artikeln om Alnarp Cleanwater, denna gång i Skånskans “På Landet”.   Läs artikeln här

Alnarp Cleanwater vinnare av South Sweden Cleantech Award 2014

Postad den nov 24, 2014
Alnarp Cleanwater vinnare av South Sweden Cleantech Award 2014

Vi har fått äran att ta emot South Sweden Cleantech Award 2014. Motiveringen lyder: Med sitt biologiska och kretsloppsanpassade vattenreningssystem har Alnarp Cleanwater Technology visat att enskilda avlopp kan renas till högsta skyddsnivåerna utan kemikalier samtidigt som avloppen blir vackra med grönska. Företaget har under året lyckats attrahera externt ägarkapital som gör det möjligt att

Jordbruksaktuellt: “En komprimerad och optimerad våtmark”

Postad den okt 15, 2014
Jordbruksaktuellt: “En komprimerad och optimerad våtmark”

I en artikel i Jordbruksaktuellt kallar Katarina Johnsson ACT Natural för “en komprimerad och optimerad våtmark”, vilket vi tycker känns helt rätt. Många inser inte hur stor del av fosforläckaget som beror på de enskilda avloppen, fortsätter hon, och förklarar på ett bra sätt alla miljöfördelar med ACT Natural.

ACT Naturals förmåga att bryta ner läkemedelsrester bekräftas av IVL

Postad den jun 10, 2014
ACT Naturals förmåga att bryta ner läkemedelsrester bekräftas av IVL

Alnarp Cleanwater Technology AB har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört en forskningsstudie där Alnarp Cleanwaters system för rening av enskilda avlopp ”ACT Natural” utvärderats avseende systemets förmåga att reducera läkemedelsrester. Studien som finansierats av statliga Vinnova visar tydligt att för de flesta av de testade substanserna blir reduktionen bättre, t.o.m betydligt bättre, än ett

Smålandsposten: “Ett avlopp som blomstrar”

Postad den maj 20, 2014

Den avloppsanläggning som Gun och Karl-Axel Svensson satsat på är inspirationen hämtad från naturens eget sätt att rena. Fosfor och kväve återvinns genom att dra nytta av mikroorganismer och växter som trivs i vatten. Det skriver Kent Axelsson på Smålandsposten. Läs hela artikeln här.